La Comissió de Consells, una eina més d’autogovern

No Comments Activitat Parlamentària,Més per Menorca,POST-IT (nota adhesiva)

balears-illes_4

.

La constitució de la Comissió General dels Consells Insulars el passat 28 de novembre és una bona
notícia. El que hem fet al Parlament, per tant, és simplement -però amb molt de sentit i significatdonar
compliment i desenvolupar allò que ja preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
amb la reforma de l’any 2007. Preveu dues noves fórmules de cooperació institucional entre el
Govern i els consells insulars. Una, en l’àmbit de l’executiu, és la Conferència de Presidents, i
l’altra, en l’àmbit del legislatiu, es la creació de la Comissió General de Consells Insulars.

Aquesta darrera figura està recollida a l’article 53 de l’Estatut. La Proposició de Llei que va
presentar Més per Menorca era el pas previ i necessari per a la constitució de l’esmentada
comissió, que serà participada paritàriament pel Parlament i Consells Insulars, (per 24 vocals: 12
nomenats pels grups parlamentaris, i 3 per cadascun dels 4 consells insulars) amb un reglament i
unes funcions que l’Estatut li atorga. La composició de la Comissió és inicial i constituent, és a dir,
que després serà ella mateixa qui, com diu l’Estatut, ha de definir la composició. Però l’important
és garantir la participació de tots els grups polítics presents als consells insulars.
(més…)

Tocats de l’ala

No Comments Activitat Parlamentària,Més per Menorca,POST-IT (nota adhesiva)

maxresdefault

Del conveni de carreteres i altres estaques

.

La meva pàtria és Menorca. I només en tenc una. I per a ella estic disposat a donar-ho “tot”, de forma voluntària i en català (i no com aquell “Todo por la pàtria” que era obligatori i només es podia dir en castellà). La meva pàtria són les persones. I les meves armes, a diferència de la pàtria militaritzada, són les paraules i la democràcia.

Jo no me gastaria 8.000 euros, com va fer Bauzá, amb una bandera –espanyola, que ningú ho dubti- per a regalar a la Guàrdia Civil, ni faig –ni vaig a- jures de bandera –molt lamentables, per cert- per a exaltar l’espanyolisme militaritzat i excloent.

Ja ho deia La Trinca a Corasón loco, “com es poden mantenir dues pàtries i no estar tocat de l’ala?”. “La pàtria que m’hi van casar per força” no m’estima, no ens estima, ni estima aquest país de quatre pàtries que tenim –les Illes Balears-, i que des de les institucions pròpies –Parlament, Govern i consells- tenim el deure de defensar i cuidar.

(més…)

Palma de Menorca

No Comments Activitat Parlamentària,Més per Menorca,POST-IT (nota adhesiva)

523045525_small

 

 

Perdonau l’atreviment. Palma és Palma, i no és ni de Mallorca ni de Menorca; ni de les Illes ni de Balears. Això està més que clar i justificat a partir dels estudis i les valoracions, de caràcter històric i lingüístic, que han fet les entitats acadèmiques pertinents.

L’Ajuntament de Palma, basant-se en els criteris historicolingüístics avalats per la màxima institució consultiva en aquesta matèria, la Universitat de les Illes Balears, i fent ús de la seva capacitat d’iniciativa legislativa, ha impulsat una proposició de llei per a recuperar Palma com a nom de la ciutat, sense el provincià “de Mallorca” perquè no la confonguin amb, per exemple, Palma del Río. Com diu Gabriel Bibiloni, «El nom Palma és prou clar, complet i suficient per a identificar la capital de les Illes Balears i la tercera ciutat dels Països Catalans», i punt.
(més…)

De sol a sòl

No Comments POST-IT (nota adhesiva)

camp-girasols

L’ampliació del parc fotovoltaic de Son Salomó, a la zona de Punta Nati, ha generat un debat intens (i també tens), i ha posat de manifest les debilitats del passat i els reptes irrenunciables del futur. Tothom està d’acord en la necessitat d’apostar de forma valenta i urgent per les energies renovables, i tothom està d’acord també en el valor patrimonial i paisatgístic dels elements etnològics de pedra en sec. Quines són aquestes debilitats del passat, i quins són els reptes irrenunciables per al futur, als que me referia bans?

D’entre les moltes debilitats que efecten al tema en qüestió en destacaria una: el retard en l’ordenació i planificació d’aquestes infraestructures en el nostre fràgil i petit territori, que tengui en compte tant criteris ambientals com de protecció i conservació del patrimoni històric i el paisatge cultural. El projecte d’ampliació de Son salomó té com a únic referent el Pla Director Sectorial d’Energies Renovables de les Illes Balears, aprovat mitjançant Decret 33/2015, que no té en compte ni els elements patrimonials ni els paisatgístics, que tampoc no estableix cap superfície màxima per als parcs, i que en canvi defineix la zona de Punta Nati com a zona apta per a aquestes instal•lacions. El PTI de Menorca tampoc no delimita aquest ús, tot i que ara, l’actual govern del Consell de Menorca, porta a terme la seva revisió incorporant en el mateix totes aquestes mancances.

En definitiva, el projecte de parc fotovoltaic compleix amb l’establert amb la normativa actual. També respon al repte urgent de substituir per energies renovables les energies que s’obtenen dels combustibles fòssils, i complir així amb el compromís ètic –d’egoisme d’espècie si es vol- de reduir les emissions de CO2 i altres gasos contaminants.

(més…)

Sobre l’autor

Benvingut al bloc personal de Nel Martí, un espai per a la reflexió i la comunicació. La columna vertebral del bloc és l’article breu, publicat de forma periòdica i sempre relacionat amb l’actualitat social, cultural o política. Més sobre l'autor

Arxius

Categories

Xarxes socials