LES ILPs A LES ILLES BALEARS, UNA EINA DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA

No Comments Activitat Parlamentària,Articles,Més per Menorca,POST-IT (nota adhesiva)

 

 

Article 15. Drets de participació
1. Tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar de forma individual o col•lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma.(…)
2. Els ciutadans de les Illes Balears tenen el dret a participar en condicions d’igualtat en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, en els termes que estableixen la Constitució, aquest Estatut i les lleis. Aquest dret comprèn: (…) b) El dret a promoure i presentar iniciatives legislatives davant el Parlament de les Illes Balears i a participar en l’elaboració de lleis, directament o mitjançant entitats associatives, en els termes que estableixi la llei. (…)
Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

 

 

La democràcia real no només es fa de democràcia representativa –a través del sistema electoral- sinó també, i molt més avui, de democràcia participativa i de democràcia directa. Les iniciatives legislatives populars són –o han de ser- un d’aquests instruments de democràcia directa. I dic “són o ho han de ser“ perquè no sempre la seva regulació fa que sigui un instrument real de participació política.

(més…)

LES BESTRETES I EL MAL FINANÇAMENT DE MENORCA

No Comments Activitat Parlamentària,Més per Menorca,POST-IT (nota adhesiva)

No tot es pot expressar en termes absoluts. No tot és només bo o només dolent. De fet, el més habitual és que en les anàlisis i valoracions dels fets hi hagi sempre un poc de blanc i un poc de negre, un poc de sí i un poc de no, un poc de bo i un poc de dolent.

Clar que és més fàcil –encara que moltes vegades inexacte- analitzar-ho tot en termes de sí o no, i açò ho saben bé els analistes i comunicadors, tant si són polítics com si són periodistes. En qualsevol cas, el principal problema del sí o no no és la seva imprecisió, sinó la voluntat de manipulació que de vegades s’hi amaga darrera.

(més…)

Les garanties, una excusa

No Comments Articles

 

El referèndum d’autodeterminació de Catalunya es va fer amb moltes més garanties que el referèndum del 78 de la constitució espanyola

 

Des de l’espanyolisme més reaccionari s’intenta com sigui desprestigiar, qüestionar i anul•lar el procés electoral de la consulta referendària per a l’autodeterminació de Catalunya. Un dels arguments més utilitzats és el de la maca de garanties. I és cert que la consulta s’hagués pogut fer amb més garanties, però no és Generalitat, sinó el Govern d’Espanya, qui ha posat tots els impediments possibles, legals i militars, fins i tot amb l’ús de la violència, per a impedir que la gent votes amb les garanties que serien desitjables. És l’Estat qui via política, judicial i policial dissol la junta electoral, qui confisca paperetes, qui intenta anul•lar el cens universal, qui elimina apps per saber on votar, etc. etc.

Però a pesar de tot, la ciutadania va poder votar, amb un cens actualitzat i universal, i amb observadors internacionals per a garantir la validesa de tot el procés. I en aquestes circumstàncies van votar més de 2.400.000 persones. És un èxit de la DEMOCRÀCIA, en majúscules.

(més…)

QUIN MODEL DE POLICIA AUTONÒMICA VOLEM?

No Comments Activitat Parlamentària,Més per Menorca,POST-IT (nota adhesiva)

 

Segurament alguns creuran que la pregunta correcta hauria de ser aquesta: necessitam una policia autonòmica? I d’altres, entre els qual m’inclouria pensam que l’afirmació és que necessitam una –la primera- llei integral de seguretat pública, amb un cos de policia de les Illes Balears, i que la pregunta hauria de ser: quan serà el moment encertat per a fer-ho possible?

I som també dels que pensen que, lamentablement, avui l’espoli fiscal de l’Estat no ens permet fer el que hauríem de fer, que és posar en marxa el cos de policia autonòmica dins el context d’una nova llei integral de seguretat ciutadana, que integri progressivament el conjunt de forces i cossos de seguretat (policies locals, policia autonòmica, Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil), delimiti clarament l’àmbit competencial de cada estament, i estableixi un procés de convergència a favor de la nova Policia de les Illes Balears. Un procés que és, precisament, el que fa quasi 25 anys posà en marxa Catalunya per a tenir el que ara és el mirall i el desig de tothom, els Mossos d’Esquadra.

Però som on som, i no podem evitar-ho. No tenim ni els recursos, ni la llei integral de seguretat pública, ni les competències de seguretat ciutadana i trànsit, i ni tan sols tenim la una llei de creació del cos de policia pròpia de les Illes Balears, tal com recull l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a l’article 33. I no renunciem a res. Però no renunciar tampoc no vol dir quedar-se sense fer res. I què tenim ara? I què podem fer ara?

(més…)

Sobre l’autor

Benvingut al bloc personal de Nel Martí, un espai per a la reflexió i la comunicació. La columna vertebral del bloc és l’article breu, publicat de forma periòdica i sempre relacionat amb l’actualitat social, cultural o política. Més sobre l'autor

Arxius

Categories

Xarxes socials