temps d’educar

No Comments Altres treballs i publicacions

 

 

Temps d’educar és un recull de treballs sobre el temps i l’educació. Educar requereix temps. Educar requereix una bona gestió del temps. I educar requereix una nova visió del temps.

No hi ha cap dubte que la família, l’escola i el treball han estat, durant el segle passat, els principals i gairebé únics àmbits de socialització. Cadascun era autònom, tenia el seu propi espai, les seves funcions i el seu temps. Avui no és així. A part dels nous i poderosos àmbits de socialització vinculats a les tecnologies de la informació i comunicació, la família, l’escola i el treball han sofert importants transformacions que s’analitzen en el llibre, i que els han convertit en àmbits que s’entremesclen i fins i tot competeixen pel temps.

El temps, l’experiència i la dimensió vital del temps, és educable. Hi ha moltes maneres de viure el temps. I en aquest sentit necessitam reinventar una nova temporalitat humana, que no va a destemps (fora del temps), ni a contratemps (en sentit contrari del temps), ni en contra del temps, sinó que fa del temps una dimensió més estètica, de relació sensible amb el món i les persones. Un temps fet, en definitiva, a la mesura de les persones.

 

 

Trobaràs més informació a: DOCUMENTA BALEAR

Sobre l’autor

Benvingut al bloc personal de Nel Martí, un espai per a la reflexió i la comunicació. La columna vertebral del bloc és l’article breu, publicat de forma periòdica i sempre relacionat amb l’actualitat social, cultural o política. Més sobre l'autor

Arxius

Categories