Les festes locals i la modificació de la Llei d’Emergències

No Comments Activitat política,Crònica

Dimarts passat, dia 8 de juliol, el Parlament tenia previst debatre i aprovar la modificació de la Llei d’Emergències per incorporar en el seu text la nova xarxa de telecomunicacions tetraIB en el sistema de gestió d’emergències. La tecnologia TETRA per la qual va optar i ha anat desenvolupant el Govern des de l’any 2009, és una tecnologia digital, segura, fiable i que permet una gran interoperativitat entre els diferents serveis d’emergències. És per tant una opció bona, que alguns serveis de la Comunitat Autònoma ja estan utilitzant amb èxit, com l’IBANAT, i en relació a la qual, com és lògic, el PSM Més per Menorca dóna suport al Govern perquè la desenvolupi amb eficàcia i celeritat.

Suport inequívoc, per tant, al tetraIB, i discrepància, en canvi, en la modificació de la Llei d’Emergències. No feia falta modificar la llei per introduir-hi un apartat en un article que contemplés la nova xarxa de telecomunicacons, ja que el tetraIB ja s’estava implementant des del 2009 i els principis dels sistema públic de gestió d’emergències de la Llei ja establien de forma clara quins serveis el conformen i són objecte d’integració en la xarxa de telecomunicacions.

“Art. 5. Dins el sistema de protecció civil i de gestió d’emergències, el Govern de les Illes Balears, mitjançant la conselleria competent en matèria d’emergències, garantirà la disponibilitat permanent d’un sistema de gestió d’emergències a les Illes Balears integrat per tots els serveis d’urgències i d’emergències, públics i privats, existents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, qualsevol que sigui l’administració o l’entitat de pertinença.”

La modificació introduïda pel Govern, en canvi, qüestiona la necessitat -i l’obligatorietat- de què tots els serveis públics de la CAIB (és a dir vinculats al Govern, consells i ajuntaments) i els serveis privats s’hagin d’integrar en la xarxa tetraIB. La Llei només obliga la integració als serveis vinculats al Govern, i deixa en la indefinició la integració de serveis com els bombers depenents dels consells o les policies locals depenents dels ajuntaments. El nou text tampoc contempla l’obligatorietat per a serveis privats, encara que sigui en casos i plans determinats. I en aquest sentit, el PSM Més per Menorca valora que si es volia modificar la Llei d’Emergències per introduir-hi la xarxa tetraIB havia de ser per aportar majors garanties i seguretat, i fins i tot per a modificar molts altres aspectes de la Llei que necessiten ser revisats i corregits en pro d’una major eficàcia en la comunicació i la coordinació dels serveis. En aquest sentit, creim que caldria fer una revisió de conjunt, i valorar la necessitat i operativitat d’unificar serveis i comandaments.

Vist tot l’anterior, el més lògic seria pensar que el vot del PSM Més per Menorca hagués estat contrari o en blanc, i no va ser així. Va ser positiu. Per què?

En el darrer tram de la tramitació parlamentària, i arran dels desafortunats i desgraciats fets ocorreguts durant les passades festes de Sant Joan, i com d’altres incidents que aquest dies s’estan produint arreu de les Illes i en zones d’oci i en festes massives, el PSM Més per Menorca va impulsar i induir una modificació de darrera hora del text a punt d’aprovar en el sentit de què el Govern assumís garanties en la cobertura de la xarxa de telecomunicacions tetraIB. En aquests moments, tot i que és una molt bona eina i estaria recollida -mal recollida, al nostre entendre- per llei, la xarxa tetraIB no es podria utilitzar, per exemple, per Sant Joan ja que tant as Pla com al centre històric de Ciutadella no hi té cobertura.

És evident que una bona xarxa de comunicació com el tetraIB permetria integrar en un sol canal de comunicació digital la policia local, la policia nacional, protecció civil, Creu Roja, serveis d’IBSALUT, etc, millorant així la coordinació i el comandament de tots els serveis d’urgències, seguretat i emergències tant de Sant Joan com de moltes altres festes locals de Menorca i de la resta de municipis de les illes balears d’alta afluència, que amb el pas dels anys han esdevingut o van camí d’esdevenir massives i, on, òbviament, s’estan incrementat el riscos i la necessitat de coordinació. Aquesta millora no només és necessària, sinó imprescindible. Baix el nostre parer, no és possible organitzar un dispositiu d’urgències i emergències ni a Sant Joan ni enlloc, sense un canal de comunicació únic, segur, fiable i eficaç.

En aquest sentit, per tant, entenem, que sense aquesta modificació, ens haguérem trobat en un situació absurda, on s’incorpora a la Llei un nou sistema de comunicacions que no és aplicable ni utilitzable en les situacions de risc i d’emergències que es produeixen durant l’estiu. Aquest és el cas de les festes locals o festes d’estiu amb afluència massiva, amb especial atenció a Sant Joan però també a les que es duen a terme als diversos municipis de Menorca i de la resta de les illes.

Amb el text esmenat, en canvi, i, també amb la complicitat de tots els grups parlamentaris i del Govern, s’obliga l’Executiu autonòmic a vetllar “perquè hi hagi un nivell de cobertura de xarxa adequat i suficient, principalment a les zones de major afluència de població”. El text és, lògicament, genèric; però la raó és raonablement sincera i clara: no hi pot haver cap més festa a les illes amb afluència massiva, ja sigui local o d’altre tipus, sense el tetraIB que permeti parlar a través d’un mateix canal, segur i amb total cobertora, a tots els serveis implicats en la seguretat de les festes.

En definitiva, els esdeveniments d’aquest estiu ens han de sevir de toc d’atenció ineludible per a seguir treballant i revisar globalment la seguretat i les emergències a les nostres illes, valorant la necessitat i l’operativitat d’unificar serveis i comandaments.

Sobre l’autor

Benvingut al bloc personal de Nel Martí, un espai per a la reflexió i la comunicació. La columna vertebral del bloc és l’article breu, publicat de forma periòdica i sempre relacionat amb l’actualitat social, cultural o política. Més sobre l'autor

Arxius

Categories