Iogur caducat i PTI renovat

No Comments Activitat política,Proposicions i interpel·lacions

(retalls de la intervenció sobre la NTT i la modificació del PTI)

La proposició de llei que debatem i es posa en consideració avui en aquest parlament ens convida a modificar dues qüestions molt puntuals de la Disposició Addicional Novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. Una modificació d’una llei -que té 10 mesos de vigència, només!- bàsicament i essencialment per a canviar el termini de redacció i aprovació inicial de la Norma Territorial Transitòria. Una modificació, en definitiva, que posa de manifest la incompetència i la irresponsabilitat del redactor de la DA9a. No sabia el citat redactor de la complexitat d’una norma territorial, encara que transitòria? Segur que no perquè el redactor que, digue’m-ho, és el PP de Menorca, ja en el seu moment (durant la campanya electoral del 2011), va prometre i es va comprometre a tenir un nou PTI (no una NTT, ni una modificació puntual) en mig any. Sí, sí, mig any! S’ha de ser inconscient, incompetent i irresponsable, a més de mentider, per afirmar aquesta barbaritat.

La història real és emperò una altra. La història és que el PP de Menorca en un acte d’irresponsabilitat que la història no oblidarà, va articular tot un discurs polític entorn de les maldats del PTI. El PTI era el culpable de la crisi econòmica a Menorca, però a la resta del món que no tenen aquest PTI qui és el culpable? El PP menorquí, cegat per desprestigiar la norma territorial que va permetre salvar Macarella o Es Barranc d’Algendar, hagués estat capaç d’afirmar qualsevol cosa per vincular crisi i PTI; i si hagués hagut de dir que la crisi de la món surt del PTI, cregui’m que ho haguessin dit.

El presidente del Consell de Menorca prevé que el equipo de gobierno insular conseguirá llevar a cabo la modificación puntual del PTI a principios de año (ho afirmava l’octubre del 2011, en un comunicat oficial), a más tardar. “Nuestro objetivo con esta acción es generar puestos de trabajo”, explica.”

I ni han modificat el PTI, ni han creat aquest invent de la NTT, ni han creat llocs de feina, ni han reactivat l’economia, …. res de res.

Però la realitat, com deia, és una altra. La realitat és que el PTI va ser el resultat d’un treball ingent per posar en comú paràmetres territorials, demogràfics, de petjada ecològica, de regeneració dels recursos hídrics, d’activitat econòmica, etc., etc. Açò sí, partia d’un principi ideològic fonamental: el paisatge (fet de naturalesa i d’humanització del territori), el paisatge menorquí, és, juntament amb la seva llengua i cultura, l’element identificador i de qualitat de vida més preuat tant per als menorquins com per al denominat destí turístic.

Açò és i ha de ser el Pla Territorial de Menorca (PTI): un instrument que garanteixi un ús respectuós del territori, que asseguri la pervivència dels recursos naturals i que impedeixi la destrucció del paisatge, de la costa i del camp, que és el patrimoni natural més preuat de tots els menorquins.

El PTI es va aprovar de forma definitiva després d’una laboriosa i participada tasca (molt participada!), el 25 d’abril del 2003. Aquesta setmana precisament farà 10 anys. I 10 anys és també el termini de vigència que es donava a si mateix el PTI per a ser revisat i actualitzat. Ara, per tant, és l’hora de posar al dia el PTI, no de modificar-lo per la porta de darrera i a l’empara de l’urbanisme a la carta, que és el que es vol fer. I revisar-lo vol dir avaluar les debilitats i les fortaleses de la norma, per a fer-la més útil al servei dels menorquins i del seu benestar.

Aquest no és el camí que ha triat el PP. El camí del PP és diu ara Norma Territorial Transitoria. Què és emperò una NTT? És un invent fet a mida perquè el PP pugui modificar el PTI, evitant la participació ciutadana, evitant el procés informatiu previst en totes les normes territorials i evitant de definir terminis d’aplicació. I tot amb el manifest objectiu de promoure projectes urbanístics molt concrets que el PP de Menorca té damunt la taula, molts d’ells vinculats a la terciarització del sòl rústec i del món rural. I és que srs i sres diputades, darrera la NTT hi ha el mateix PP, la mateixa dreta que volia en el passat urbanitzar Macarella, cala’n Turqueta, Es Barranc d’Algendar o Tirant, i ara vol canviar el model territorial de Menorca per seguir especulant.

La NTT no generarà ni llocs de treballs ni seguretat jurídica, ni modernitzarà la l’estructura econòmica menorquina. Ans el contrari, modificar la llei per donar cobertura a projectes concrets, de promotors concrets, és l’antítesis de la seguretat jurídica. És la discrecionalitat jurídica per excel·lència.

Efectivament, la Llei 6/99 de 3 d’abril de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, no contempla aquesta figura de la NTT. Tan sols preveu la figura de les “normes territorials cautelars” o la modificació puntual o general de la norma general.

La NTT apareix per primera vegada en el nostre ordenament territorial amb la llei 7/2012, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. Una norma que, com diu la DA9a, “faculta al Consell Insular de Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial transitòria que desplaci la regulació del Pla territorial insular i vinculi el planejament urbanístic de l’illa”. És a dir, no és una modificació puntual, sinó un nou PTI sense les garanties d’un PTI, redactat evitant les garanties pròpies de qualsevol norma territorial, reduint al mínims els terminis d’informació per part d’ajuntaments, Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de participació ciutadana,…. per exemple. A vostès els sembla raonable que una norma que pot tenir una gran incidència en el territori i el medi ambient se salti les garanties pròpies d’una tramitació normal de qualsevol instrument d’ordenació territorial, evitant així un procediment rigorós d’impacte ambiental que han hagut de seguir la resta de normes i projectes? La DA9a permet creat una NTT amb els mínims informes i tràmits.

Però a més la DA9a crea un contra sentit: una norma transitòria “sine die”. Transitòria vol dir “poc temps”. I la transitorietat la dóna fixar un termini. Si no té termini no és transitòria. Si el termini el fixa un nou PTI, al manco s’hauria d’haver fixat la data del nou PTI, i tampoc hi és. És una NT de termini indeterminat, i qui sap quant de temps és açò: 5, 10, 20, 30 anys? La sort és que al PP només li queden poc més de 2 anys de govern, i la redacció rigorosa del PTI es reempendrà, d’acord amb el compromís de sostenibilitat i de Reserva de Biosfera.

En definitiva, sense garanties, sense terminis i contra el territori i el paisatge de Menorca. Però a més d’açò, una “norma transitòria” hauria de ser molt selectiva, molt concreta, per a resoldre simplement qüestions que evidentment que han de formar part del futur PTI. I quines són aquestes qüestions? Les coneixem? La disposició ni concreta res al respecte, quan ho podria fer. El que sabem ho sabem arran d’aquella sol·licitud feta pel CIM als grups parlamentaris perquè presentessin esmenes a la Llei 7/2012. En total 16 punts que el PP balear i el Govern es van negar d’incorporar en el decret-llei i posteriorment en la llei, excepte el resultat d’aquesta DA9a que ara debatem. Són 16 punts inconcrets, ambigus,… però no tant. Són prou concrets per saber que promouen o obren la porta, de nou, als camps de golf, al desdoblament de la carretera general, a l’ús turístc i residencial en sòl rústec,….

La dreta vol canviar el PTI, perquè, amb l’excusa de la crisi econòmica, vol obrir novament les portes de Menorca a l’especulació i al negoci fàcil. El PTI ha significat una aposta pel creixement sostenible, econòmicament, socialment i ambientalment. Ha costat l’esforç de moltes generacions de menorquins conservar l’illa, mantenir les nostres platges, el camp, el paisatge tan característic. No podem permetre que ens la facin malbé. No ho permetrem.

No és l’hora de NTTs ni de iogurs caducats. És l’hora de revisar i actualitazar el PTI perquè segueixi cumplint la seva funció vertebral: crear riquesa i benestar entorn d’un paisatge ben conservat.

Sobre l’autor

Benvingut al bloc personal de Nel Martí, un espai per a la reflexió i la comunicació. La columna vertebral del bloc és l’article breu, publicat de forma periòdica i sempre relacionat amb l’actualitat social, cultural o política. Més sobre l'autor

Arxius

Categories