La ciutat i els seus pins

No Comments POST-IT (nota adhesiva)

 

L’Ajuntament de Ciutadella s’ha agafat a les evidències per a defensar la seva proposta de creació del pàrquing subterrani a la plaça des pins. Les evidències sempre tenen una gran força, és cert, però cal acompanyar-les de raons sòlides per a no acabar en no-res.

És evident, per exemple, que Ciutadella necessita crear i reordenar els espais d’aparcament de vehicles. És evident també que la zona de major pressió en la demanda d’aquestes places es concentra principalment a la zona centre (Contramurada endins) de la ciutat. Però hi ha altres evidències a les quals no fa esment l’equip de govern del PP-UPCM i que ja van suposar un gran acord (ara veig que un gran fals acord) recollit en el Pla de mobilitat (PMC) i en el Projecte educatiu de Ciutadella (PEC). En ambdós documents es dóna especial importància tant a la peatonalització del centre urbà, i en especial de la plaça més emblemàtica de la ciutat, la plaça des Born, com també a la necessitat de crear bosses d’aparcament en la línia perifèrica cap a defora de la Contramurada, per evitar així l’efecte inductor de moure’s en cotxe fins ben al centre. Lògicament les dues propostes estan relacionades, o millor dit, la peatonalització només és possible si abans s’ha resolt adequadament la ubicació i la reorientació dels cotxes. Però és una bona solució mobilitzar els cotxes fins a la zona interior de la Contramurada per aparcar? No havíem quedat que s’apostava per afavorir una ubicació lleugerament anterior radialment i perifèrica (plaça Menorca, plaça de la Pau, plaça del Príncep, etc) per tal de descongestionar el centre.

Una altra evidència recollida en el PMB i en el PEC és que cal pensar l’espai públic com un espai que faci possible el contacte humà i la convivència, i no només la circulació. I en aquest sentit no es pot desvincular el futur de la plaça des Born amb el futur de la plaça des pins. Van juntes. Són dos espais interconnectats. La plaça des Born ha de ser un espai obert i net, apte per a la multifuncionalitat i adequat a l’entorn arquitectònic i històric que agrupa. La plaça des pins, en canvi, hauria de ser un espai boscós i fresc, que compleixi amb una funció destinada al descans, al joc, a la cultura feta a l’aire lliure. I boscós no vol dir quatre arbres, ni tampoc un espai arbustiu. Un bosc és un sistema d’arbres, tan si només hi ha pins o com si es pinus halepensis es combinen amb altres espècies. S’ha dit que açò també seria possible amb un pàrquing a sota, però no tenc massa clar que sigui cert. He vist altres experiències, i sense anar més enfora l’Explanada de Maó seria un cas semblant, i sempre s’ha reduït la zona verda que cobreix l’aparcament subterrani a una zona arbustiva i/o amb arbres aïllats i esporàdics. Crec que el que reclama la ciutadania no és açò, sinó un espai paisatgísticament boscós i açò no és possible amb el projecte actual.

Ho vaig dir en un altre post-it, pens que l’equip de govern ha actuat sota la consigna de la urgència (“el que es pot executar de forma immediata”, han dit), i amb una manca absoluta de voluntat de cercar el diàleg i el consens en un projecte que, no ho oblidem, és de primer ordre per a la ciutat. Ho és perquè efecta directament a la fesomia d’un espai singular i de tot el seu entorn, i ho és també perquè determina el tipus de mobilitat (en cotxe i a peu) i la funció que podran assumir els seus espais públics. La urgència és una mala justificació si no ve avalada per un projecte de ciutat raonable i raonat, i jo encara esper que ens l’expliquin amb tot detall. Per cert, què en pensen d’aquest projecte els responsables tècnics municipals de la mobilitat? S’ha parlat del tema en la comissió de treball transversal del PEC? S’ha abordat la qüestió en les comissions de participació ciutadana? Se n’ha parlat en el Consell Infantil? Clar que possiblement molts dels que ara governen no han sentit parlar mai de governança.

I és que abans de gestionar una ciutat s’ha de saber governar la ciutat, i per a governar es necessita voluntat, lideratge i projecte. De voluntat no ho se, però de lideratge i projecte res de res.

 

Sobre l’autor

Benvingut al bloc personal de Nel Martí, un espai per a la reflexió i la comunicació. La columna vertebral del bloc és l’article breu, publicat de forma periòdica i sempre relacionat amb l’actualitat social, cultural o política. Més sobre l'autor

Arxius

Categories